germanagratis.ro - Only the Best Free Live Cams

Datand barba i boga i, RAPORT referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

Conținutul

  Datand barba i boga i

  În cursul pregătirii prezentului raport, pe lângă reuniunile sale periodice și frecvente cu autoritățile georgiene, cu liderii opoziției și reprezentanții societății civile, precum și cu reprezentanții Comisiei Europene și ai SEAE, Comisia pentru afaceri externe a comandat trei studii elaborate de experți și publicate în ultimele șase luni - privind reforma electorală, nivelul de punere în aplicare a AA și cadrul instituțional al acestei puneri în aplicare.

  Constatările acestui raport oferă o imagine pozitivă a punerii în aplicare a acordului de asociere cu Georgia. Invitând autoritățile georgiene să se ocupe, în concordanță cu AA, de unele probleme care continuă să genereze preocupare — în special standardele de muncă, protecția mediului și discriminarea împotriva grupurilor vulnerabile și a femeilor — raportul salută, de asemenea, măsurile legislative și instituționale luate care vizează aceste probleme.

  Datand barba i boga i

  În cele din urmă, raportul se referă la cadrul instituțional în vigoare pentru punerea în aplicare Datand barba i boga i AA, atât din partea Georgiei, cât și din partea UE, cu accent asupra capacității din punctul de vedere al resurselor umane și al competențelor specifice, de a asigura punerea deplină în aplicare a legislației relevante și monitorizarea acesteia. Parlamentul European își reafirmă angajamentul de a sprijini autoritățile georgiene și, în special, Parlamentul georgian în procesul de reformă.

  Datand barba i boga i