În atenţia angajatorilor - pierderea bazei de date Revisal

Angajator dating site. În atenţia angajatorilor - pierderea bazei de date Revisal | ITM Călăraşi

Conținutul

  Angajator dating site

  Aleea Centralei nr. Călăraşi Tel. Angajatorul răspunde pentru asigurarea acestor condiţii, precum şi pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricărei alte persoane fizice sau juridice, prin încălcarea acestor obligaţii.

  Angajator dating site

  În cazul în care, din diferite motive, angajatorii de dimensiuni mijlocii şi peste, îşi pierd baza de date şi nu o au salvată pe o altă unitate externă, atunci procedeul este următorul: Angajatorul Angajator dating site prezenta inspectoratului o cerere de recuperare, însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare, de o împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită recuperarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului şi o Angajator dating site după actul de identitate.

  Inspectoratul teritorial de muncă va transmite solicitarea către Inspecţia Muncii, urmând ca după primirea bazei de date recuperată, să o pună la dispoziţia angajatorului, care, la primire va prezenta o împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care primeşte baza de date recuperată este alta decât reprezentantul legal al angajatorului şi o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.

  Inspector Şef.

  Angajator dating site