LEGE 01/07/ - Portal Legislativ

Adunarea gratuita 54. Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

Conținutul

  Vede i ca a i vandut omul

  Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare Adunarea gratuita 54 a acționarilor Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor În conformitate cu prevederile art. Chişinău, str. Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele — Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

  Modelul de dating site

  Ordinea de zi a Adunării: Cu Adunarea gratuita 54 la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul ; Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul ; Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul ; Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul ; Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Adunarea gratuita 54 de Administraţie; Cu privire la alegerea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei; Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administraţie al B.

  Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situaţiei la data de 12 martie Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

  Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor începând cu data de 15 aprilie în zilele de lucru între orele Pentru participare la adunarea generală acţionarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor — şi documentul care atestă împuternicirile acordate procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

  Femeia gravida care cauta intalnirea

  Relaţii la tel.