Log in to Facebook | Facebook

Cauta i o femeie credincioasa

Gânduri cu privire la comportarea credinciosului în familie Gânduri cu Caut o fata pentru casatorie in Tunisia la comportarea credinciosului în familie Rudolf Brockhaus Studiului referitor la atitudinea credinciosului faţă de căsătorie vreau să-i adaug unele gânduri cu privire la comportarea credinciosului în familie.

Fără îndoială, aceasta este o temă de aceeaşi mare importanţă şi însemnătate decisivă.

comori.org

Însă cititorul să nu se aştepte la un studiu complet al acestei teme aşa de interesante şi de cuprinzătoare; în cele ce urmează vor fi prezentate numai câteva gânduri care par importante scriitorului, şi anume referitoare doar la raportul şi relaţiile dintre bărbat şi femeie. Să privim mai întâi raportul familial în general. CorinteniDin aceste locuri rezultă clar poziţia bărbatului şi femeii, precum şi relaţia intimă dintre cei doi.

Dunque, tu sai che sono una donnae ho certe necessità. Am senzația că sunt o femeie nouă.

Bărbatul este capul; femeia este ajutorul lui. Bărbatul este chipul şi slava lui Dumnezeu, femeia este slava bărbatului.

Cauta i o femeie credincioasa

Petru Bărbatul este mai mult cel care dă şi lucrează, femeia este mai mult partea care primeşte şi suferă. Drept urmare, şi obligaţiile pe care le au cei doi sunt total diferite.

Este de la sine înţeles că femeia îşi iubeşte soţul; şi realmente ea greşeşte rareori în această privinţă. Dragostea unei femei se compară cu o plantă rezistentă, aproape de nedistrus, care, chiar şi sub cele mai vitrege împrejurări, înverzeşte şi înfloreşte şi răsare mereu, chiar dacă este călcată în picioare. Bărbatul dimpotrivă, alcătuit din fire mai aspru şi intransigent, aruncat încoace şi încolo în lupta vieţii, deseori constrâns să câştige existenţa lui şi a familiei lui prin muncă grea, încordându-şi toate forţele, este mult mai înclinat să uite obligaţiile lui de dragoste şi este egoist sau chiar aspru şi lipsit de sentimente pentru soţia lui.

Cauta i o femeie credincioasa

Aceste cuvinte ne amintesc de relaţia atât de înaltă şi plăcută, al cărei model este căsnicia, relaţia intimă dintre Hristos şi Adunarea Sa. Hristos, Fiul, a iubit Adunarea şi S-a dat la moarte pentru ea, da, El o hrăneşte şi o îngrijeşte cu o dragoste care nu se odihneşte niciodată, nu încetează niciodată şi nu poate fi lezată prin nimic.

La rândul ei, Adunarea este supusă lui Hristos, Îi slujeşte şi se teme de El. Căsnicia, aşa cum a rânduit-o Dumnezeu să corespundă gândurilor Sale, este deci modelul acestei relaţii binecuvântate. De aceea când se pune întrebarea: Când Cauta i o femeie credincioasa căsnicia ceea ce ar trebui să fie?

Cauta i o femeie credincioasa

Se ne ocupăm mai întâi cu ceea ce se spune soţului. În studiul nostru anterior am văzut cât de important este ca bărbatul să fie ferm convins: eu am primit soţia de la Domnul. De asemenea este posibil, ca abia după mult timp de convieţuire în familie, el să ajungă să recunoască soţia ca un dar Cauta i o femeie credincioasa la Domnului. Dacă la încheierea căsătoriei cei doi nu au lucrat împreună cu Dumnezeu, vor ajunge probabil abia după mult timp, uneori chiar pe un drum de adâncă smerenie, la convingerea faptului că Dumnezeu i-a unit cu adevărat.

Cauta i o femeie credincioasa

Nu trebuie să fie aşa, dar experienţa arată că deseori este aşa. Chiar dacă această convingere este prezentă de la început sau vine mai târziu, în orice caz ea reprezintă baza divină prin care se realizează chemarea bărbatului de a-şi iubi soţia, nu din pricina avantajului lui, ci din pricina ei, vasul mai slab, cu care el a devenit un trup.

Atât timp cât totul se desfăşoară potrivit dorinţelor lui, atât timp cât nu se pun condiţii prea mari de renunţare la dragostea de sine, Cauta i o femeie credincioasa că nu va fi greu ca soţia să corespundă chemării lui. Acest foc va deveni cu atât mai fierbinte cu cât bărbatului îi lipseşte într-o măsură mai mare răbdarea firească sau afecţiunea firească.

  1. că sunt o femeie - Traducere în italiană - exemple în română | Reverso Context
  2. Dating Site Douala Site ul de dating Maroccan
  3. Intalnirea omului scandinav
  4. Gânduri cu privire la comportarea credinciosului în familie | germanagratis.ro
  5. Log in to Facebook | Facebook
  6. А когда папочка придет домой.
  7. Cautand omul serios Belgia
  8. "Но так было не всегда, - сказала она .

Dacă firea lui este indiferentă sau chiar aspră şi crudă, atunci pericolul ca el să devină necredincios chemării lui este dublu. Asupra lui se abate un sentiment de dezamăgire şi indispoziţie. Probabil că la început nu dă nicio socoteală despre ceea ce are loc în el; dar, dacă o face, va constata că îi este greu să-şi iubească cu adevărat soţia, să-i dovedească dragoste. Va încerca probabil să ascundă acest adevăr amar faţă de sine şi faţă de alţii, în mod deosebit faţă de soţia lui, sperând îmbunătăţirea relaţiilor în viitor.

Traducere "că sunt o femeie" în italiană

Dar îmbunătăţirea nu vine. Durerea rămâne; apoi se adaugă alte experienţe neplăcute, aşa cum am amintit mai sus, şi iată, dezamăgirea şi indispoziţia este urmată de nerăbdare, iritare, asprime, şi aşa mai departe.

Înţelegerea cordială între cei doi soţi este deranjată; bărbatul este îmbufnat şi nemulţumit, soţia suspină şi este nefericită. Probabil că o cedare aduce pentru un moment o uşurare a greutăţilor exterioare, dar răul revine de îndată ce lui Dumnezeu Îi place să arunce o nouă bucată de lemn în cuptorul durerii. Care sunt cauzele acestei apariţii triste? Le-am amintit deja.

Corinteni El n-a comparat niciodată dragostea lui cu această dragoste.

Dacă ar fi făcut aceasta, probabil s-ar fi prăbuşit înaintea lui Dumnezeu, I-ar fi mărturisit greşelile şi ar fi cerut har de la El ca să-şi poată iubi soţia potrivit cu gândurile lui Dumnezeu; şi cu siguranţă Dumnezeu i-ar fi auzit implorarea şi i-ar fi dat harul necesar. Cât de greu este uneori pentru bărbat să înţeleagă că tocmai din cauza aceasta l-a legat Dumnezeu cu slăbiciunea, pe el, simbolul puterii, pentru ca să înveţe să înţeleagă şi să împărtăşească durerea. Dar suferinţa unei femei slabe, suferinţa pe care numai o femeie o poartă şi numai ea o poate purta, aceasta el n-o cunoaşte; de aceea, aşa cum am spus, tocmai de aceea l-a legat Dumnezeu de o femeie, ca să înveţe prin aceasta să ia parte la astfel de suferinţe şi să înţeleagă felul în care Dumnezeu ia parte la aceasta şi ce simte Cauta i o femeie credincioasa pentru aceasta; da, ca prin modelul lui Hristos el Cauta i o femeie credincioasa înveţe să-şi iubească soţia, s-o poarte în slăbiciunile ei, s-o îngrijească foarte bine, aşa cum Hristos ne iubeşte şi ne îngrijeşte.

El nu va cere de la vasul mai slab, nu-i va pune greutate peste greutate, ci dimpotrivă, va menaja cât se poate de mult natura mai gingaşă a trupului şi sufletului femeii, va căuta să-i uşureze povara şi o va onora.

Calin Crisan - Cele mai frumoase melodii - Colaj NOU 2018

Femeia, ca vas mai slab, are dreptul la un tratament prudent şi afectuos din partea soţului. Oricât de justificată ar fi pretenţia soţului în lucrurile materiale cu privire la subordonare din partea femeii, aceasta nu are nicio legătură cu chemarea cerească.

Înainte de toate, un soţ care îşi onorează soţia nu o va trata ca şi cum ea ar fi o slujitoare a lui, sau o sclavă care a fost creată numai pentru Cauta i o femeie credincioasa satisface dorinţele, să-i suporte capriciile sau să fie ţinta atacurilor lui tăioase, atunci când nu are pe altcineva asupra căruia să-şi verse mânia. Într-un astfel femei vaduve care cauta barbat caz, şi din păcate el nu este exclus nici între creştini, femeii îi merge mai rău ca unei slujitoare; căci slujitoarea poate oricând să părăsească casa, când slujba îi devine prea grea, dar soţia este legată.

Nu, soţul trebuie să se ferească foarte mult de acea lipsă de sentimente şi asprime care are satisfacţie să ceară şi să poruncească mereu pe un ton aspru, care nu menajează puterea mică şi nu ştie să acţioneze cu bunăvoinţă faţă de o faptă probabil nesatisfăcătoare!

Comportarea lui faţă de ea va fi caracterizată de cunoştinţa creştină şi nu de natura lui pătimaşă. Desigur, aşa este, dar un soţ înţelept va şti să deosebească între ceea ce este un vas slab şi acea sensibilitate şi irascibilitate exagerată, prin care o femeie ajunge în cele din urmă să ofteze, să se plângă şi să devină o plagă pentru cei din jurul ei.

Dar tocmai conştienţa de slăbiciunea ei îl va păzi de Cauta i o femeie credincioasa şi amărăciune.

Aceasta nu înseamnă că el va ceda la toate toanele şi capriciile nebune pe care probabil le manifestă ea; aceasta nu ar fi dragoste. Nu, cu tot respectul şi cu toată răbdarea, el nu va trece indiferent cu vederea lucrurile nepotrivite care se văd la soţia lui, care sunt spre paguba ei şi a celor din jur, ci i le va prezenta şi va încerca s-o elibereze de ele.

Dar, în felul în care face aceasta, el va evita tot ce dă naştere la o amărăciune inutilă, sau la ceea ce ar putea numai să creeze impresia că el nu Cauta i o femeie credincioasa să dea soţiei lui onoarea care i se cuvine. De exemplu, în prezenţa personalului casnic sau a copiilor, dacă aceştia există, el nu va face niciodată reproşuri soţiei lui, care ar putea s-o dezonoreze în ochii lor. Tocmai în acest ultim punct s-a greşit deseori, nu numai spre paguba relaţiei dintre soţ şi soţie, ci spre paguba întregii familii.

Ca pretutindeni, şi în această privinţă Hristos este modelul nostru măreţ şi plăcut. Cu inima Sa gingaşă şi iubitoare, El leagă o cunoştinţă desăvârşită, care nu numeşte greşelile noastre ca fiind bune, dar nici nu ne Cauta i o femeie credincioasa fără inimă, degradându-ne înaintea altora, ci este preocupat încontinuu să ne înveţe, să ne corecteze şi să ne elibereze de tot ce ne împiedică pe cale şi în lucrarea noastră.

De aceea, fie ca toţi soţii să înveţe de la El! Este deosebit de trist faptul că există soţi care nu au această obişnuinţă. Cât de departe au ajuns două inimi credincioase, care sunt unite în modul cel mai intim, dacă nu se simt constrânse să mulţumească împreună Domnului pentru bunătatea, credincioşia şi răbdarea Lui, şi să ceară de la El har şi putere pentru lucrarea zilnică, să strige la El în zilele bune şi în zilele rele!

Cauta i o femeie credincioasa

Este aproape de necrezut faptul că există astfel de căsnicii fără rugăciune; dar cine s-a preocupat câtuşi de puţin cu asistenţa spirituală în interiorul familiilor şi caselor credincioşilor a aflat cu durere că sunt mult mai multe familii de felul acesta decât se poate crede. Dacă armonia între cei doi soţi este deranjată, o astfel de unitate devine imposibilă, chiar şi rugăciunea personală este împiedecată; iar satan triumfă dacă reuşeşte să ne pună un astfel de obstacol în cale şi se va folosi de tot ce dispune ca să facă să persiste astfel de obstacole.

Şi totuşi, cât de importantă este rugăciunea împreună, în mod deosebit în aceste zile grele, când pericolele Cauta i o femeie credincioasa tot mai mari din toate părţile şi ispitele pentru copii devin tot mai multe!